Tagged: računovodstvo

Kaj je najmanj, kar moram vedeti o računovodstvu?

Čeprav je računovodstvo zahtevna in odgovorna storitev, ki podjetjem pomaga pri urejanju pomembnih podatkov, pa v Sloveniji še vedno za ustanovitev računovodskega podjetja, ne potrebujemo nobene izobrazbe. To je lahko za marsikoga, ki se hoče kot računovodja podati v podjetniške vode prednost, vendar na splošno obstaja nevarnost za podjetja, ki nastopajo kot stranke. Vsako podjetje namreč zase odgovarja za pravilnost računovodskih izkazov. Da bi se v čim večji meri izognili težavam, naj zato podjetje z računovodskim servisom sklene pogodbo o opravljanju računovodskih storitev, v kateri se bo servis obvezal, da bodo vse storitve opravljene v skladu s Slovensko zakonodajo, računovodskimi standardi in kodeksom poklicne etike računovodij, kar se nanaša predvsem na ažurnost pri vodenju računovodstva in na sprotno obveščanje stranke o spremembah slovenske zakonodaje. Poleg tega naj podjetje in servis v pogodbo tudi vključita izjavo o hranjenju podatkov in ostalih poslovnih skrivnosti.

e-računovodstvoČe podjetje na začetku več pozornosti nameni v iskanje čim boljšega in ne čim cenejšega računovodskega servisa ter v čim boljšo pogodbo, se tako lahko izogne morebitnim kasnejšim težavam in stroškom odpravljanja težav. Slabo delo računovodskega servisa se lahko vidi šele, ko na vrata potrka davčni inšpektor, ki bo zahteval plačilo kazni. Če bo podjetje hotelo dokazati krivdo servisa, bo imelo še dodatne stroške s tožbo, v katero so vključeni delo odvetnika in sodnega postopka, vendar še tu obstaja tveganje, da krivde ne bo moglo dokazati. Tukaj velja omeniti, da krivda ni vedno na strani računovodskih servisov, saj je tudi podjetje odgovorno za to, da pravočasno posreduje urejene in verodostojne poslovne listine.

V 21. stoletju se je pojavila tudi oblika e-računovodstva, ki predstavlja novejši način vodenja računov. Prednost te oblike je predvsem v tem, da ima podjetje stalen vpogled in nadzor na delom računovodstva in njegovim poslovanjem. Poleg tega velja tudi, da so podatki varnejši in ažurni, cena takšnega računovodstva pa je navadno nižje, kar pa, kot smo že omenili, ne sme biti eden izmed pomembnejših dejavnikov pri odločanju.